Home News International Event Mini: Impressive score for Ivannikov