Home Actualidades Internacional Mini, o poleman OK-Junior continua a liderar as mangas